AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA KIÍRT PÁLYÁZAT TÁRGYA, CÉLJA

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatának célja az elektromosmobilitás elterjedésének ösztönzése, a közúti forgalom tisztábbá tétele.

Erre az állam vissza nem terítendő támogatás formájában, rendelkezésre álló keretösszeget bocsájtott ki. A pályázat benyújtható, igénybe vehető:  2020. május 1. 23:59 időpontig minden arra minősített kereskedőnél. 

Az állami támogatásra jogosult járművek:


A támogatás igénybevételére jogosultak (az alábbi feltételek szerint):

Támogatás igénybevételének száma


NEM jogosult a támogatásra, aki

PÁLYÁZATTAL ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS

A PÁLYÁZAT ELNYERÉSÉHEZ NYILATKOZNI SZÜKSÉGES:

TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN:

NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN:


A pályázó értesítése minden esetben elektronikus úton történik a pályázat beérkezését követő hetedik napig. A döntés meghozatalát követő 15 munkanapon belül elektronikus úton értesíti a Támogatói Okirat kiadásával, melyet elektronikus úton, és postai úton eredeti példányban a megadott értesítésre címre küldd meg. (kivétel a postai út alól, ha a kereskedő elektronikus aláírással látja el az Okiratot, mivel így az eredetinek minősül elektronikus úton is) 


A Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 90 nap áll rendelkezésre az alábbi szerződések megkötésére, illetve beküldésére:

FENNTARTÁSI IDŐSZAK

Kezdete: az elektromos gépjármű Kedvezményezett saját nevén történő forgalomba helyezésének napja vagy lízing esetén a gépjármű Kedvezményezett üzembetartóként történő bejegyzésének a napja.

Ebben az időszakban biztosítani kell az elektromos gépjármű forgalomba tartásával megvalósuló használatát, üzembe tartását. Amennyiben ez megszegésre kerül a kedvezményezett 8 napon belül köteles a támogatás teljes összegét kamatokkal növelve visszafizetni.